ராணி 06.10.2015 இதழில் எனது சிறுகதை

06.10.2015 தேதியிட்ட இந்த வார ராணி இதழில் பக்கம் 33ல் வெளியான எனது சிறுகதை 'பறக்கும் முத்தம்'