Tuesday, 21 February 2012

எங்குமானவைகள்

எங்குமானவைகள்மணிக்கணக்கில்
பேசிக்கொண்டிருந்த பொழுதெல்லாம்
எவரின் கருவிழிகளை அன்றியும்
வேறொன்றையும் கவனித்ததாக‌
நினைவில்லை...


இருந்தும்
எந்தக் கருவிழிகளும்
என் நினைவில் தங்க
மறுக்கின்றன...


-ராம்ப்ரசாத் சென்னை(ramprasath.ram@googlemail.com)


நன்றி
உயிர்மையின் உயிரோசை கலை இலக்கிய இதழ்(http://www.uyirmmai.com/uyirosai/Contentdetails.aspx?cid=5301)

Monday, 6 February 2012

இறுகப்பற்றியிருக்கிறேன்

இறுகப்பற்றியிருக்கிறேன்கட்டாயங்கள் என்று
ஏதுமில்லை...

நிர்பந்தங்கள் என்று
ஏதுமில்லை...

சூழ்நிலைக‌ள் என்று கூட‌
இல்லை...

இருந்தும் இருகப்
பற்றியிருக்கிறேன்...

ராம்ப்ரசாத் சென்னை(ramprasath.ram@googlemail.com)

#நன்றி
உயிர்மையின் உயிரோசை கலை இலக்கிய இதழ்(http://www.uyirmmai.com/uyirosai/Contentdetails.aspx?cid=5261)