Thursday, 28 April 2016

குறுங்கதைகள் - 7

குறுங்கதைகள் - 7

அலுவல் நிமித்தம் Colorado சென்றிருக்கிறேன். ஆகாய மார்க்கமாகத்தான். விமானத்தில் Colorado வை நெருங்குகையிலேயே ஜன்னலினூடே வட்டவட்டமாக இட்லி மாதிரி தெரிந்தது.. வயல்களாகத்தான் இருக்குமென்று நினைத்துக்கொண்டேன்..  Crop Circles என்றழைக்கப்படும் பயிர் வட்டங்கள் பற்றி அமேரிக்கர்களுக்கு என்ன தெரிந்திருக்கிறது என்று தெரிந்துகொள்ளத்தோன்றியது. அமேரிக்காவிலேயே பிறந்து வளர்ந்த பெண்மணி ஒருவர் எங்கள் ப்ராஜெக்டில் இருக்கிறார்.

அவர் வாயை கிண்டினேன். "பயிர் வட்டங்களா? ஏரியா 51 ஆ? அங்கெல்லாம் ஸ்கொயர் ஃபீட் என்ன விலை" என்றார். பயிர் வட்டங்கள் பற்றியோ,  ஏரியா 51 பற்றியோ இங்கே யாருக்கும் எதுவும் தெரிவது போல் தெரியவில்லை.. அட!! அவ்வளவு ஏன்? எலிஸா லாம் பெயரையே தெரியாதவர்கள் கூட நிறைய இருக்கிறார்கள்..

அமேரிக்க மண்ணை பற்றி, அமேரிக்கர்களைவிட மற்ற தேசத்தவர்கள் குறிப்பாக மூன்றாம் தேசத்தவர்கள் அதிகம் தெரிந்துவைத்திருக்க விழைகிறார்கள் என்பது கண் கூடாக தெரிகிறது..

எப்படியோ? சும்மா ஒரு கதைக்காயிற்று...


STORY: CURSE

By: Sri Ram
cursed
The midnight looked ignited with slight snow outside, yet, Penelope could not sleep on her cot. She tried music for some time, Stephen King for some more, rose up from bed and walked within the four walls, and tried many such tricks yet, sleep was quite far from her. She thought, walking outside under the snow, would be something different to try. She wore her night suit and her slippers and instead of taking the hall-way, she opened her window and jumped out.
There was not much wind, which kept the temperature bearable. Penelope walked here and there on the lawn and even tried walking in bare foot to feel the wet grass. An owl stared her silently from a nearby tree. There was no one in the street and behind her home, was her father’s paddy field with densely grown crops. Penelope’s father Brando was a farmer in that part of the village in Colorado, where he lived. 24000 square feet of land was in his name and in all that, he has been farming for the last 10 years. He was a self-taught botanist and has been exporting paddy to some of the notable firms like Nestle.
Penelope was proud looking at her father’s achievement that spread across in front of her. Suddenly, out of nowhere from the dark sky, three balls of light descended slowly over the field. While Penelope watched them, with her eyes wide open in surprise, the balls of light began to move here and there, all over the paddy fields. The very scene of light hanging in the air and moving here and there on her father’s paddy field sounded mystical. Penelope ran into her home through the open window and pulled her father from deep sleep and took him to the attic at the 2nd floor.
As Penelope and Brando looked at, from the 2nd floor of their home, in just 20 minutes or so, the three balls of light suddenly stopped moving and arranged themselves in a triangular form and ascended rapidly at a speed, no man-made object has ever moved and vanished into the dark sky. In their paddy field, there seen a number of images, most of them circular, elliptical, hyperbolic and so on, made by bending the paddy crops.
“Father! We should call 911” Penelope said.
Brando, having given up or tired of trying to catch those lights in dark space, looked around in 360 degrees once, now turned to Penelope and said, “Pene, Looks like we are the only ones who have noticed this thing. Don’t even utter a word about this to anyone, you hear me?!”
“But why Father?” she asked. Much of her expressions in her face said that it was pure curiosity.
“Ours is a 24000 Square feet of fertile land, which is the only wealth that we got from our ancestors, Pene. Crop Circles are a curse to Colorado and the fucking aliens. If we tell this to the world, then our land will no longer be ours.” he added.

Thursday, 14 April 2016

குறுங்கதைகள் - 6


அமேரிக்க முன்னாள் அதிபர் ஜான் கென்னடி சுட்டு கொலை செய்யப்பட்டபோது தலையில் ஸ்கார்ஃப் கட்டிக்கொண்டு ஒரு பெண்மணி எவ்வித சலனமும் இன்றி பார்த்துக்கொண்டிருந்ததாக சொல்வார்கள். அந்த பெண்மணிக்கு "பபூஸ்கா பெண்மணி" என்று கூட பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள் அமேரிக்கர்கள்.

நம்மூரில், ஆளவந்தார் கொலை வழக்கு 1950 களில் பரபரப்பாக பேசப்பட்ட வழக்கு. அது போல் இங்கே அமேரிக்காவில் பரபரப்பாக பேசப்பட்ட வழக்கு எலிஸா லாம் கொலை வழக்கு. ஆளவந்தார் வழக்கிலாவது இறுதியில் யார் கொன்றது என்பது தெரிந்தது. எலிஸா லாம் கொலை வழக்கில் கொலையாளி யாரென்றே தெரியவில்லை. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கருத்து சொல்கிறார்கள்.

எலிஸா லாம் ஒரு மனோதத்துவ மருத்துவர்.  நான்கு பரிமாணங்களை தாண்டிய பரிமாணங்களை உணர நேர்ந்ததால், ஏலியன்கள் அவளின் பூத உடலை விடுத்து, ஆன்மாவை தங்களுடன் அழைத்து சென்றிருக்கலாம் என்றும் சொல்கிறார்கள்.

இன்று வரை முடியாத கேஸ் அது. ஒரு கதையில் வகையாக பயன்படுத்திக்கொண்டேன்.


STORY: CONFESSION


By: Sri Ram
hallucinations.jpg
“So you can’t come early today, post noon?” Rosy asked Roger, her sweet husband.
“Honey, I am going on business. I will be coming late in the evening. What do you want me to bring home, when I come back in the evening?” Roger asked as he held the wooden main door of the house, slightly open. He was to jump out to work anytime. Rosy didn’t seem to be in her elements, nor did she responded anything. She was calm, unresponsive and was staring the sky through the open window.
Roger has been observing Rosy, a bit different than usual these days. She has not been actively participating in anything as she used to be, before. Strangely, he has been observing her not sleeping at nights quite often, ignoring food, walking for hours in the hall thinking of something or the other, staring at empty sky for hours, yet not sharing anything when asked. Roger, simply chose to wait, for her to open up things to him by herself. After all that was the way, he has been brought up in the West. Therefore, he didn’t ask a question. But, right now, Roger didn’t had time to think on those as he was on an assignment that demanded his presence at Air Force Facility, Nevada, otherwise popularly known as Area 51.
Its the 5th year for him, serving for the nation’s research on extra terrestrial life .The facility now has an inmate, who has been arrested and has been charged of circulating news on abduction and torture by Aliens. Roger was to interrogate him to find the truth.
When he arrived at the facility everything was ready. The guy was sedated and was kept lying on the bed. Hypnotism was being carried out on him. With a glowing lamp, oscillating in front of his eyes, Roger shooted his first question.
“What do you see now?”
“They are here, all around us.”
“How do they look like?”
“They don’t have a shape. They don’t have a body. They choose people and get into them. They live within them”
“Why would they do that?”
“Fear”
“Fear on?”
“Extinction”
“There are no aliens around us” Roger said firmly.
“The Babushka lady, who took photographs when John F Kennedy was assassinated in 1963?!”
Roger didn’t had any answer. He kept silent and waited on him, to speak more.
“The Black Knight Satellite, caught in Space in 1960?! Mysterious Elisa Lam Death?!”
“What could the aliens, be doing right now?” Roger asked, in a rather random effort to divert the context.
“Anything. They are here. They are all around us. They could be watching the empty sky through a open window for hours, could be walking within the four walls for hours, could be staring at nothing for hours..”
Roger grew pale, as the inmate kept narrating his so called hallucinations.

குறுங்கதைக‌ள் - 5

ஆங்கிலத்தை ஆங்கிலத்திலேயே சொல்லித்தொலைவோம்... என்ன மக்களே!?..சரிதானே

Gretchen Gales, Editor of Quail Bell Magazine for Unreal stories, has written to me saying, she has chosen one of my prose named "Curse" for publishing in her online Magazine.Initiated by Christine Stoddard a writer, artist, and imaginative entrepreneur from Greater Washington, QuailBell is currently edited by Gretchen Gales, managing editor and staff writer for the magazine.

I will soon share the prose here once it is chosen and published in the online magazine.

Monday, 4 April 2016

குறுங்கதைக‌ள் - 4


Appollo  Mission ல் சந்திரனை சுற்றி வரும்போது, ஒரு கட்டத்தில் பூமியுடன் தொடர்பு அறுந்துவிடும். ஏனெனில், பூமியை சந்திரன் மறைத்துவிடும். Appollo Mission ல் சென்றவர்களுக்கு சந்திரனை சுற்றி வருகையில், ஒரு விதமான ஒலி கேட்டதாம். கிட்டத்தட்ட விண்கலத்தில் அமர்ந்திருந்த அத்தனை பேரும் கேட்டிருக்கிறார்கள்.

நாசா வழமைபோல கமுக்கமாக இந்த விஷயத்தை மூடி மறைத்துவிட்டது என்கிறார்கள். பூமி உருண்டை என்று சொல்லிய சாக்ரடீஸை விஷம் வைத்து கொன்ற அதிகாரம் நினைவுக்கு வருகிறது. எது எப்படியோ? ஒரு குறுங்கதைக்கு இது போதும்.


STORY: EERIE SOUNDS


By: Sri Ram
eeriesounds
While the Mars exploration space shuttle was on its way to Mars’s Orbital Path around the sun, Mark Webber was looking at the newspaper copies which featured his 5 year old son’s summer camp photos. He had brought it with him, to cherish the memories of his only son during the time he is stuck up in space. While looking at it, he could not miss to notice the news about refugees fleeing from Syria to neighboring countries and to the US had been briefly documented, next to that of his son’s.
Both, Mark Webber and Roger Smith, who were the only crew in NASA’s alien life exploration in Mars initiative, were keenly looking at the craters of Mars while the Space shuttle drifted slowly around it. The idea was to capture any and all, eerie sounds, that could have been by Aliens.
As the space shuttle came closer to the planet, their radio telescope received signals that exhibited strange but strong radio signals which they both captured in their computers.
“Mark, we must air this one to NASA” Roger said.
Mark thought for a moment and soon they got a message from Houston, if there was anything recorded.
Mark turned the mic on and relayed,
“No.Negative. No signals received so far” he said on the mic despite hand signs of Roger. Once the communication to Houston was cut, Roger asked,
“Why did you lied to Houston, Mark?”
“Back on earth, we humans need support and help from each other since civil war is on in some countries. Let us imagine, how much wealth would be wasted in terms of Search for Extra terrestrial life, if we let these signals escape to Earth? By a simple lie, we could turn that massive wealth to help the third nations” Mark said.